Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Regler och dokument

Regler för tävlingen ImagineEU

Det går inte längre att lämna in bidrag till tävlingen.

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du de här tävlingsreglerna.

Bidrag som inte uppfyller kraven kommer inte att beaktas.

Tävlingen sköts av Netcompany Intrasoft (tävlingsledaren) på uppdrag av EU-kommissionen (generalsekretariatet, enhet A.1 – politiska prioriteringar och arbetsprogram).

Vad går det ut på?

Tävlingen vänder sig till elever i de två sista årskurserna på gymnasiet i alla EU-länder. De deltagande eleverna ska under överinseende av en lärare spela in och dela en kort video om en konkret idé som kan förbättra samhället de lever i och föreslå EU-åtgärder. Videon ska handla om ett ämne som gäller ett av EU:s behörighetsområden, precis som för europeiska medborgarinitiativ.

Budskapet i videon ska spegla elevernas farhågor och idéer på ett tydligt sätt. De åtgärder som föreslås ska vara relevanta för alla EU-länder.

Tävlingen bygger på det europeiska medborgarinitiativet, som är ett viktigt verktyg för deltagandedemokrati i EU och ett sätt för medborgarna att aktivt delta i EU:s beslutsfattande. Tävlingen kan kombineras med EU-kommissionens undervisningsmaterial där eleverna kan lära sig mer om EU och hur det europeiska medborgarinitiativet kan hjälpa dem att vara aktiva medborgare.

Obs: Tävlingen ska inte förväxlas med det officiella förfarandet för att föreslå ett europeiskt medborgarinitiativ.

Vem kan delta?

Videofilmerna ska skapas och spelas in av grupper på högst sju elever som går någon av de två sista årskurserna på samma gymnasieskola. Filmerna ska spelas in under överinseende av en eller två lärare från samma skola.

Tävlingsvillkor
Allmänt
 1. Elever på såväl offentliga som privata skolor eller andra officiellt erkända gymnasieskolor får delta.
 2. Skolan ska ligga i ett EU-land: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike.
 3. En skola kan ha flera lag som deltar i tävlingen, men eleverna får bara vara med i ett lag. Lagen ska bestå av elever från samma skola, men de behöver inte gå i samma klass.
 4. Man kan bara lämna in en video per lag.
 5. Bidraget måste lämnas in av den ansvariga läraren.
 6. De deltagande eleverna ska läsa meddelandet om skydd av personuppgifter och ge sitt samtycke till att filmas och delta i tävlingen genom att underteckna tillståndsformuläret. Tillståndsformuläret ska också undertecknas av elevernas föräldrar eller vårdnadshavare.
Videons innehåll
 1. Filmer som inte är relevanta för tävlingens tema eller som delas via en annan kanal än den som anges för tävlingen (Youtube eller Vimeo) kommer inte att beaktas. I anmälningsformuläret finns en lista där du väljer vilket eller vilka av EU:s behörighetsområden som videon avser.
 2. Bara de elever som deltar i tävlingen får synas eller höras i filmen.
 3. Bidrag med oacceptabelt innehåll kommer att diskvalificeras. Skälen kan till exempel vara kränkning av tredje parts rättigheter, kränkande språk, oanständiga eller olämpliga bilder, innehåll som är diskriminerande eller provocerande för grupper eller enskilda personer, innehåll som avslöjar onödig personlig information och ofullständiga bidrag. Innehållet ska vara i linje med EU:s värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och rättigheterna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
 4. Filmerna ska spelas in på något av EU:s officiella språk och lämnas in tillsammans med en utskrift på engelska. De kan undertextas till engelska, men det är inte obligatoriskt.
Videons format
 1. Filmerna ska laddas upp på Youtube eller Vimeo. Rekommenderade uppladdningsformat är .mov eller .mp4.
 2. Youtube-/Vimeo-länken till filmen måste finnas med i anmälningsformuläret.
 3. Filmen får vara högst tre minuter.
 4. Vi föreslår att ni filmar i landskapsformat (horisontellt). Ni måste använda en bra kamera eller telefon som ger bra ljudkvalitet.
Upphovsrätt

Alla bidrag måste vara originalverk och ni som tävlingsdeltagare ska vara antingen enda innehavare eller förvärvare av upphovsrätten. Ni rekommenderas att använda upphovsrättsfritt material.

Det är viktigt att spara bidragets digitala originalfil eftersom ni kan ombes att bevisa äganderätten till arbetet. Ni kan också behöva lämna kompletterande information.

Tillståndsformulär

Tillståndsformuläret kan laddas ner från tävlingssidan på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. Det ska fyllas i, undertecknas och lämnas in (som en skannad eller fotograferad fil) som en del av anmälan för varje elev som deltar i tävlingen. Annars är anmälan ogiltig.

Tillståndsformuläret ska fyllas i och undertecknas av alla elever som syns i videon och av deras föräldrar eller vårdnadshavare. Till anmälan ska bifogas lika många tillståndsformulär som elever som finns med i videon.

Annars är anmälan ogiltig.

Anmälningsformuläret

Du som är ansvarig lärare ska fylla i anmälningsformuläret som finns på webbplatsen för forumet för medborgarinitiativet. Logga in med EU-kommissionens autentiseringstjänst EU Login på webbplatsen för forumet för det europeiska medborgarinitiativet. Anmälningsformuläret finns på alla 24 officiella EU-språk.

Skicka in bidraget senast den 13 december 2023 kl. 24.00 (centraleuropeisk tid). Anmälningar som lämnas in för sent kommer inte att beaktas.

Alla avsnitt i anmälningsformuläret måste fyllas i.

Anmälan ska innehålla följande:

 • Uppgifter om den ansvariga läraren (sökande): namn, mejladress, telefonnummer och skolans namn och land.
 • Uppgifter om eleverna: namn och korrekt ifyllda och undertecknade tillståndsformulär för var och en av de deltagande eleverna (högst sju).
 • Uppgifter om videon: länk till Youtube eller Vimeo, videons titel, en kort beskrivning (högst 500 tecken), språket som talas i videon (ett av de 24 officiella EU-språken) och en utskrift på engelska.
 • Vilket eller vilka av EU:s behörighetsområden som videon avser.

Om anmälningsformuläret är ofullständigt ifyllt är anmälan ogiltig.

Bedömning av bidragen

Tävlingsledaren, dvs. EU-kommissionens uppdragstagare, kontrollerar först om anmälningsformulären och filmerna uppfyller kraven. Därefter laddar tävlingsledaren upp de godkända filmerna så att allmänheten kan rösta på dem. När omröstningen är klar kommer en jury med EU-anställda och företrädare för olika civilsamhällesorganisationer att bedöma de filmer som fått flest röster. Juryn tittar på filmernas relevans, tydlighet, originalitet och kreativitet för att utse de tre vinnande lagen.

Bedömningen bygger på följande kriterier:

 • Relevans för det europeiska medborgarinitiativet (0–25 poäng): Är idén i videon relevant som ett ämne för ett europeiskt medborgarinitiativ?
 • Tydlighet (0–50 poäng): Är budskapet tydligt och koncist?

 • Kreativitet (0–25 poäng): Är idén originell? Beskriver laget idén på ett intressant sätt? Använder deltagarna element eller symboler som fångar tittaren?

För att komma i fråga för priset måste deltagarna få minst 60 poäng. De vinnande lagen meddelas via lärarens kontaktuppgifter i anmälningsformuläret senast den 20 februari 2024. Vinnarna tillkännages sedan på medborgarinitiativets webbplats och via andra officiella kanaler.

Tävlingsarrangörerna förbehåller sig rätten att kontakta de deltagande skolorna under utvärderingsprocessen för att klargöra uppgifter i anmälan.

Pris: Studieresa till Bryssel

De tre vinnande lagen – som vardera består av högst sju elever och högst två lärare – vinner en studieresa till Bryssel den 21–23 mars 2024. Under resan får eleverna träffa företrädare för EU-institutionerna och lära sig mer om hur EU tar fram sina initiativ och lagar och hur EU-medborgarna kan engagera sig i det europeiska medborgarinitiativet.

Priset täcker lagets kostnader för resan mellan skolans ort i EU-landet och Bryssel, ersättning för logikostnader för två nätter och ett dagtraktamente för att täcka andra kostnader (cirka 113 euro per dag och person), i enlighet med EU-kommissionens regler om ersättning för resekostnader.

De vinnande lagen med högst sju elever och högst två lärare betalar själva sina utgifter för logi och får ersättning inom 30 dagar efter resan. För att få tillbaka utgifterna måste varje deltagare eller institution som stod för kostnaderna fylla i och skicka in ett formulär med bankkontouppgifter, sina biljetter och boardingkort och ett feedbackformulär. De vinnande lagen kommer att få information om researrangemangen.

Lagen får följa ett organiserat program under sitt besök.

De vinnande filmerna läggs ut i EU-kommissionens officiella kanaler med undertexter på engelska tillsammans med medborgarinitiativets visuella identitet.

Ansvarsfriskrivning

Tävlingsarrangörerna kan under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella olyckor, kostnader eller direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av deltagande i tävlingen. Det är inte arrangörernas ansvar om tävlingen ställs in, skjuts upp eller ändras på grund av oförutsedda omständigheter. De angivna datumen kan ändras av organisatoriska skäl eller oförutsedda omständigheter.

Arrangörerna kommer inte under några omständigheter att vara ansvariga för förseningar, ändringar, avbrott, annulleringar, omläggningar eller ersättningar, otillgängliga priser på grund av lokala helgdagar eller andra omständigheter som påverkar priserna. Arrangörerna ska inte vara ansvariga för eventuell underlåtenhet om de inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av en pandemi, en naturkatastrof, ett regeringsbeslut eller en regeringsförordning eller någon annan orsak utanför deras kontroll.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar, ändra eller tillfälligt eller permanent avbryta tävlingen, med eller utan föregående meddelande till deltagarna.

Tack på förhand för att du deltar och lycka till!

 

Allmän information om videotävlingen ImagineEU

Riktlinjer för videoproduktion

 Inspelning: grundläggande tekniska krav  
 • Helst 720p, 1080p eller 4K | 25fps, 30fps eller 60fps 
 • Landskapsformat (ha telefonen i liggande läge) – rekommenderat 
 • Högst tre minuter  
 • .mp4 eller .mov 
Inspelning: tekniska tips  
 • Ljus: Naturligt ljus från ett fönster är idealiskt. Det är alltid bättre att titta på ljuskällan än att ha den bakom sig, för att undvika skuggor.  
 • Ljud: Undvik bullriga eller blåsiga miljöer. Använd om möjligt en Bluetoothmikrofon eller extern mikrofon ansluten till telefonen eller kameran.  
 • Bakgrund: Välj en enkel bakgrund utan störande inslag. Håll avstånd så att bakgrunden blir så suddig som möjligt.  
 • Hjälp: Låt någon annan hålla din smarttelefon så att du kan använda huvudlinsen och undvika selfielinsen. 
Rekommenderad kamera  
 • Spegellös kamera eller DSLR-kamera. 
 • Rekommenderad telefonkamera: iPhone 11 eller senare, en bättre Samsung Galaxy eller liknande.  
 • Extra utrustning: stativ, selfiepinne, kamerarigg eller mikrofon kan bidra till bättre och stabilare tagningar, men är inte nödvändiga.  
 • Videoredigering: Windows Movie Maker (Microsoft Windows), iMovie (macOS) eller QuickApp (GoPro) för grundläggande redigering, Premiere (Adobe), Final Cut (Apple) eller DaVinci (Blackmagic) för mer professionell användning.  

Om du vill lägga till engelsk undertext kan du använda Adobe Premiere eller Final Cut Pro

Musik  

Om du använder musik råder vi dig att använda upphovsrättsfri musik. Om du är tveksam kan du kontrollera på Creative Commons webbplats vad som gäller. 

Licensavtal  

För att se till att vi kan publicera videon på våra webbplatser och sociala medier intygar du att ni har fått tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, inklusive musikrättigheter.  

Skydd av personuppgifter  

Alla som visas i videon intygar genom att underteckna tillståndsformuläret att de har informerats om syftet med videon, om var den kommer att publiceras och om sin rätt till skydd av personuppgifter enligt meddelandet om skydd av personuppgifter.  

Kompletterande information 

Lägg till en titel och eftertexter i själva filmen för uppgifter, bilder, ljud eller videoklipp som inte är dina egna. All information som presenteras i videon måste citeras på lämpligt sätt, så att den ursprungliga källan framgår.  

Använd egna, upphovsrättsfria eller allmänt tillgängliga bilder och musikinslag. 

Videon får inte på något sätt fungera som reklam för en produkt, ett politiskt parti eller ett företag.  

Språk  

Filmerna kan spelas in på vilket EU-språk som helst och lämnas in med eller utan undertext, tillsammans med en utskrift på engelska i enlighet med vad som anges i anmälningsformuläret.  

 

 

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter
svenska
(322.66 KB - PDF)
Ladda ner

Tillståndsformulär (måste bifogas tävlingsbidraget)

Tillståndsformulär
svenska
(52.59 KB - DOCX)
Ladda ner
Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?