Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Szabályok és dokumentumok

Az ImagineEU videópályázat szabályai

A jelentkezési időszak lezárult.

 

A videópályázaton való részvétel az alább ismertetett szabályok elfogadását jelenti.

Azokat a pályázati anyagokat, amelyek nem felelnek meg az alábbi követelményeknek, nem vesszük figyelembe.

A videópályázatot a Netcompany-Intrasoft (versenyszervező) bonyolítja le az Európai Bizottság nevében (Főtitkárság, A.1. egység – „Szakpolitikai prioritások és munkaprogram”), szerződés alapján.

Miben áll ez a videópályázat?

A videópályázatot az európai uniós tagállamok középiskoláinak utolsó két évfolyamába járó tanulók számára hirdetjük meg. Arra kérjük a benevezni kívánó tanulókat, hogy – tanár felügyeletével – készítsenek és osszanak meg egy rövid videót, melyben ismertetik konkrét elképzelésüket arról, min lehetne javítani a közösségükben, és javasoljanak egy olyan intézkedést, amelyet szerintük az Európai Uniónak érdemes lenne meghoznia az ügyben. A videónak olyan témával kell foglalkoznia, amely kapcsolódik legalább egyhez az Európai Unió hatáskörébe tartozó területek közül. Ez az európai polgári kezdeményezések esetében is követelmény.

A videónak ismertetnie kell a tanulókat foglalkoztató problémát és elképzelésüket arról, hogy mit lehetne tenni az ügyben. Fontos, hogy az üzenet közérthető legyen, és a javasolt intézkedés valamennyi uniós ország számára releváns legyen.

Ez a videópályázat az európai polgári kezdeményezés koncepcióján alapul. Az európai polgári kezdeményezés az uniós részvételi demokrácia fontos eszköze: lehetővé teszi, hogy a polgárok aktívan részt vegyenek az uniós szakpolitikai döntéshozatalban. A videópályázat résztvevői számára hasznos lehet a „Vegyél részt az EU demokratikus életében az európai polgári kezdeményezés segítségével” elnevezésű iskolai eszköztár, melynek segítségével sokat tanulhatnak az Európai Unióról és arról, hogyan lehet aktívan részt venni az uniós döntéshozatalban az európai polgári kezdeményezés révén.

Megjegyzés: A videópályázat nem tévesztendő össze az európai polgári kezdeményezés elindításának hivatalos folyamatával.

Ki vehet részt a videópályázaton?

Csak olyan videót fogadunk el, amelyet legfeljebb hét, ugyanannak a középiskolának az utolsó vagy utolsó előtti évfolyamába járó tanulóból álló csapat dolgozott ki és készített ugyanazon középiskola egy vagy két tanárának felügyeletével.

Részvételi jogosultság
Általános feltételek
 1. A videópályázaton azok a köz- és magánoktatási intézmények, illetve bármely más hivatalosan elismert iskolák vehetnek részt, amelyek középfokú oktatást nyújtanak.
 2. Csak az Európai Unió tagállamaiban működő iskolák jogosultak a részvételre, tehát a következő országok iskoláiból lehet jelentkezni: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
 3. Egy iskolából több csapat is részt vehet a versenyben, de egy tanuló csak egy csapatnak lehet a tagja. A csapatoknak ugyanabban az iskolában tanuló diákokból kell állniuk, de nem követelmény, hogy a tagok osztálytársak legyenek.
 4. Csapatonként csak egy videót lehet benyújtani.
 5. A pályázati anyagot csak a felügyelő tanár nyújthatja be.
 6. A részt vevő tanulóknak el kell olvasniuk az adatvédelmi nyilatkozatot, és alá kell írniuk az engedélyezési formanyomtatványt, amivel hozzájárulnak a videópályázaton való részvételhez és ahhoz, hogy filmfelvétel készüljön róluk. Az engedélyezési formanyomtatványt a tanulók szüleinek vagy törvényes gyámjainak is alá kell írniuk.
A videó tartalma
 1. Azokat a videókat, amelyek nem relevánsak a verseny témája szempontjából, és azokat, amelyeket nem a videópályázatban megjelölt csatornákon (YouTube-on vagy Vimeón) keresztül oszt meg a benyújtójuk, nem vesszük figyelembe. A jelentkezési űrlapon válassza ki, hogy a videó témája mely területekhez kapcsolódik az EU hatáskörébe tartozó területek közül.
 2. A videókban nem szerepelhetnek a videópályázaton részt vevő diákokon kívül más személyek.
 3. Azokat a pályázatokat, amelyek tartalma elfogadhatatlan, kizárjuk a versenyből. Kizárásra ad okot többek között: a harmadik felek jogait sértő tartalom, a sértő nyelvezetet, obszcén vagy elfogadhatatlan képeket tartalmazó, az egyes csoportokkal vagy személyekkel szemben diszkriminatív vagy uszító, illetve a szükségtelen privát információkat felfedő tartalom, valamint a hiányos pályázati anyag. A tartalomnak összhangban kell lennie i. az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében meghatározott uniós értékekkel és ii. az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett jogokkal.
 4. A videó az EU bármely hivatalos nyelvén készülhet és benyújtható, de mellékelni kell hozzá az átirat angol nyelvű fordítását. A videót el lehet látni angol nyelvű felirattal, de nem kötelező.
A videó formátuma
 1. A videókat fel kell tölteni a YouTube-ra vagy a Vimeóra. A videó feltöltéséhez a .mov vagy az .mp4 fájlormátumot ajánljuk.
 2. A jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a videóhoz vezető YouTube- vagy Vimeo-linket.
 3. A videó nem haladhatja meg a 3 percet.
 4. Azt javasoljuk, hogy a videó legyen fekvő tájolású. A videó forgatásához jó minőségű eszközt (kamerát vagy telefont) kell használni, hogy jó legyen a hangminőség.
Szerzői jog

Pályázni kizárólag eredeti alkotásokkal lehet; a résztvevőknek a szerzői jogok kizárólagos tulajdonosának vagy kedvezményezettjének kell lenniük. Azt tanácsoljuk a résztvevőknek, hogy használjanak szabad felhasználású, jogdíjmentes anyagokat.

A résztvevőknek meg kell őrizniük pályamunkájuk eredeti digitális fájlját, mivel előfordulhat, hogy kérésre igazolniuk kell, hogy a saját művükről van szó. A videópályázat résztvevőinek adott esetben kérésre kiegészítő információkkal kell szolgálniuk.

Engedélyezési formanyomtatvány

Az engedélyezési formanyomtatvány a videópályázat honlapjáról tölthető le az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén. A videópályázaton részt vevő valamennyi tanulónak ki kell töltenie és alá kell írnia egy-egy formanyomtatványt, az aláírt példányokat pedig (beszkennelve vagy lefényképezve) fájl formájában be kell nyújtani a pályázati anyag többi részével együtt. Ennek elmulasztása esetén a szóban forgó pályázatot kizárjuk a versenyből.

Az engedélyezési formanyomtatványt ki kell töltenie és alá kell írnia a videóban szereplő tanulók mindegyikének, illetve a tanulók szüleinek vagy törvényes gyámjainak is. Annyi engedélyezési formanyomtatványt kell csatolni a pályázati anyaghoz, ahány tanuló szerepel a videóban.

Ha a pályázati anyag nem tartalmazza az összes, megfelelően kitöltött engedélyezési formanyomtatványt, a pályázatot kizárjuk a versenyből.

A jelentkezési űrlap benyújtása

A felügyelő tanárnak ki kell töltenie az európai polgári kezdeményezés fórumának honlapján található jelentkezési űrlapot. Az európai kezdeményezés fórumának honlapján a tanárnak be kell jelentkeznie az Európai Bizottság felhasználóazonosító rendszerébe, az EU Login rendszerbe. A jelentkezési űrlap az EU mind 24 hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

Jelentkezni 2023. december 13-án közép-európai idő szerint 24:00 óráig lehet. A jelentkezési határidő lejártát követően benyújtott pályamunkákat nem vesszük figyelembe.

A jelentkezési űrlap valamennyi rovatát ki kell tölteni ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • A felügyelő tanár (benyújtó) adatai: név, e-mail-cím, telefonszám, iskola neve és ország.
 • A tanulók adatai: családi és utónév, a részt vevő diákok (legfeljebb hét fő) mindegyike részére külön-külön engedélyezési formanyomtatvány, megfelelően kitöltve és aláírva.
 • A videó adatai: a feltöltött videó URL-hivatkozása a YouTube-on vagy a Vimeón, cím, rövid leírás (legfeljebb 500 karakter terjedelemben), a videóban használt nyelv (az EU 24 hivatalos nyelvének egyike) és az átirat angol nyelvű fordítása.
 • Azt is meg kell adni, hogy a videóban ismertetett elképzelés az EU hatáskörébe tartozó területek melyikéhez kapcsolódik.

Ha a jelentkezési űrlap nincs megfelelően kitöltve, az adott pályázatot kizárjuk a versenyből.

A benyújtott pályázati anyagok értékelése

A benyújtott pályázati anyagok megfelelőségét az Európai Bizottsággal szerződéses viszonyban álló versenyszervező bírálja el. A versenyszervező ezt követően ellenőrzi a videókat, majd feltölti és közönségszavazásra bocsátja közülük azokat, amelyek elfogadhatónak minősülnek. A közönségszavazás után a zsűri, mely uniós tisztviselőkből és civil szervezetek képviselőiből áll, kiértékeli a legtöbb voksot kapó videót, és a relevancia, a közérthetőség, az eredetiség és a kreativitás szempontját alapul véve kiválasztja a három nyertes csapatot.

Az egyes videók kiértékelése során a zsűri a következő szempontokat veszi figyelembe:

 • Mennyire lenne releváns európai polgári kezdeményezésként (0–25 pont): lehetne-e a videóban ismertetett elképzelés egy európai polgári kezdeményezés témája?
 • Mennyire érthető (0–50 pont): világos és tömör-e az üzenet?

 • Mennyire kreatív az elképzelés (0–25 pont): eredeti-e az ötlet, érdekfeszítően közelíti-e meg a csapat a témát? Tartalmaz-e a videó olyan elemeket vagy attribútumokat, amelyek megragadják a nézők figyelmét?

Ahhoz, hogy egy csapat a díjazottak közé kerülhessen, pályamunkájával összesen legalább 60 pontot kell kiérdemelnie. A nyertes csapato(ka)t legkésőbb 2024. február 20-án értesítjük a tanár által a jelentkezési űrlapon megadott elérhetőségen. A nyertesek nevét közzétesszük az európai polgári kezdeményezés honlapján és az Európai Bizottság más hivatalos csatornáin.

A versenyszervezők fenntartják a jogot arra, hogy az értékelési folyamat során kapcsolatba lépjenek a részt vevő iskolákkal, hogy szükség esetén tisztázzák a pályamunkák kapcsán felmerülő kérdéseket.

Jutalomdíj: tanulmányút Brüsszelbe

A három nyertes csapat – amelyek mindegyike legfeljebb hét diákból és legfeljebb két tanárból áll – tanulmányi látogatást nyer Brüsszelbe. A látogatásra várhatóan 2024. március 21–23-án kerül majd sor. Az utazás során a tanulók találkozhatnak az európai intézmények képviselőivel, és bővebb ismereteket szerezhetnek az uniós szakpolitikák és jogszabályok kidolgozásáról, valamint arról, hogyan vehetnek részt európai polgári kezdeményezésekben.

A jutalomdíj – az Európai Bizottság utazási költségek fedezésére vonatkozó szabályainak megfelelően – a következőket fedezi: a csapat utazása az iskola uniós országbeli helyszíne és Brüsszel között, szállás költsége két éjszakára (költségtérítéssel), valamint az egyéb kiadások fedezésére szolgáló napidíj (körülbelül 113 euró/fő).

A legfeljebb hét tanulóból és legfeljebb két tanárból álló nyertes csapatoknak ki kell fizetniük a szállásuk díját, majd az utazást követő 30 napon belül költségtérítésben részesülnek. A költségtérítéshez a költségeket fedező résztvevők vagy intézmények mindegyikének el kell küldenie a kitöltött bankszámla-információs űrlapot, a jegye(ke)t és a beszállókártyá(ka)t, és ki kell töltenie a visszajelzésre szolgáló űrlapot. A nyertes csapatokkal felvesszük a kapcsolatot az utazás megszervezése ügyében.

A Brüsszelbe látogató nyertes csapatokat szervezett programmal várjuk.

Az Európai Bizottság a nyertes csapatok által készített videókat – angol nyelvű felirattal – megosztja hivatalos csatornáin. A nyertes videókat az európai polgári kezdeményezés vizuális arculatával kiegészítve tesszük közzé.

Felelősségkizáró nyilatkozat

A szervezők semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé a videópályázaton való részvételből eredő balesetekért, költségekért, közvetlen vagy közvetett károkért. A szervezők semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé azért, ha a pályázatot előre nem látható körülmények miatt törölni kell, el kell halasztani vagy módosítani kell. Az említett időpontok szervezési okok vagy előre nem látható körülmények miatt változhatnak.

A szervezők semmilyen körülmények között nem felelnek a helyi munkaszüneti napok vagy a nyeremény(ek) felhasználását befolyásoló egyéb okok miatti esetleges késedelmekért, változásokért, fennakadásokért, törlésekért, módosulásokért, illetve azért, ha helyi munkaszüneti napok vagy a nyeremény(ek) felhasználását befolyásoló egyéb okok miatt a nyereményt nem lehet igénybe venni. A szerződéses vállalkozó nem vonható felelősségre, ha világjárvány, természeti katasztrófa, kormányzati rendelkezés vagy szabályozás miatt, vagy bármilyen más, rajta kívül álló okból nem tartja be a kötelezettségeit.

A szervezők fenntartják azon jogukat, hogy a résztvevők előzetes értesítésével vagy anélkül ideiglenesen vagy véglegesen módosítsák vagy felfüggesszék a videópályázatot anélkül, hogy felelősség terhelné őket.

Előre is köszönjük a részvételt és sok sikert kívánunk a pályázóknak!

 

Általános információk az ImagineEU videópályázatról

Útmutatás a videókészítéshez

 Felvétel: Alapvető technikai követelmények  
 • ajánlott felbontás: 720, 1080 vagy 4K képpont | képkockasebesség: 25, 30 vagy 60fps 
 • ajánlott tájolás: fekvő (oldalára fordított telefonnal) 
 • időtartam: legfeljebb 3 perc  
 • formátum: .mp4 vagy .mov 
Felvétel: Technikai tanácsok  
 • Megvilágítás – Az ablakon beáradó természetes fény ideális. A szemből jövő fény jobb, mert a hátulról jövő fény árnyékot vet.  
 • Hang – Jó kerülni a nagyon zajos vagy szeles környezetet. Ha van rá mód, érdemes Bluetooth-mikrofont vagy külső mikrofont csatlakoztatni a telefonhoz vagy kamerához.  
 • Háttér – Tanácsos egyszerű hátteret választani, amely nem tereli el a nézők figyelmét. Legyen a háttér minél távolabb, hogy a lehető legelmosódottabb hatást keltse.  
 • Filmező személy – Ha valaki más tartja az okostelefont, nem kell az előlapi kamerát (szelfimódot) használni, hanem lehet a főkamerával filmezni. 
Ajánlott készülék  
 • Tükör nélküli vagy tükörreflexes kamera 
 • Ajánlott kamerás telefonok: iPhone 11 vagy annál újabb modell, felsőkategóriás Samsung Galaxy vagy hasonló.  
 • Kiegészítő berendezések – A fotóállvány, a szelfibot, a gimbal és a mikrofon megkönnyítheti és stabilabbá teszi a felvételt, de nem elengedhetetlen kellékek.  
 • Videószerkesztő – Alapszintű alkalmazásként a Microsoft Windows a Windows Movie Makert kínálja, a macOS-t az iMoviet, a GoPro a QuickAppot, professzionálisabb használatra az Adobe a Premiere-t, az Apple a Final Cutot, a Blackmagic pedig a DaVincit.  

Angol nyelvű feliratozáshoz az Adobe Premiere vagy a Final Cut Pro szoftvert ajánljuk. 

Zene  

A zenei aláfestéshez olyan zenét tanácsos választani, amely nem áll szerzői jogi védelem alatt. Kétség esetén a Creative Commons portálon lehet ellenőrizni, hogy jogtiszta zenéről van-e szó. 

Licenciaszerződés  

Annak érdekében, hogy a videót közzétehesssük közösségimédia-csatornáinkon és weboldalainkon, a pályázóknak nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy minden szerzői jogi kérdést tisztáztak, beleértve a zenei szerzői jogokat is.  

Adatvédelem  

A videóban szereplő minden egyes személynek nyilatkozatot kell tennie – az engedélyezési formanyomtatvány aláírásával – arról, hogy tájékoztatást kapott a következőkről: mi a videó célja, hol lesz a videó közzétéve, és milyen adatvédelmi jogok illetik meg őt az adatvédelmi nyilatkozat értelmében.  

További információk 

A filmben szerepelnie kell a film címének, valamint a főcímlistának, melyben meg kell adni minden olyan információ, kép, hangfelvétel és videoklip forrását, amely nem képezi a filmet készítő csapat tulajdonát. A videóban idézett valamennyi információnak meg kell adni az eredeti forrását.  

Tanácsos eredeti, szerzői jogi védelem alatt nem álló vagy közkinccsé vált képeket, felvételeket és zenét használni. 

Nem nyújthatók be olyan videók, amelyek terméket, politikai pártot vagy céget reklámoznak valamilyen módon.  

Nyelvhasználat  

A videók készülhetnek az EU hivatalos nyelveinek bármelyikén, és benyújthatók akár felirattal, akár anélkül.  

Ahogy az a jelentkezési űrlapon is olvasható, a videókhoz csatolni kell az átiratuk angol nyelvű fordítását.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
magyar
(434.78 KB - PDF)
Letöltés

Engedélyezési formanyomtatvány (szükséges a pályázat benyújtásához)

Engedélyezési formanyomtatvány
magyar
(52.94 KB - DOCX)
Letöltés
Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?