Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Διαγωνισμός βίντεο

Διαγωνισμός «ImagineEU»

Φαντάσου την αλλαγή που θέλεις να δεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Πώς θα μπορούσε η ΕΕ να είναι ένα ακόμα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς; Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να προτείνουν συγκεκριμένες ιδέες για τη νομοθεσία της ΕΕ. Ο διαγωνισμός «ImagineEU» δίνει τη δυνατότητα σε εφήβους και έφηβες να σκεφτούν ιδέες που θα μπορούσαν μία μέρα να αποτελέσουν το θέμα μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Είστε καθηγητής ή καθηγήτρια σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
Teacher and students discussing in a classroom

Δώστε στους μαθητές και στις μαθήτριές σας τη δυνατότητα να γίνουν παράγοντες αλλαγής!

Ενθαρρύνετε τους μαθητές και τις μαθήτριές σας (των δύο τελευταίων τάξεων) να δημιουργήσουν μια ομάδα έως επτά ατόμων και να ετοιμάσουν ένα σύντομο βίντεο που θα προβάλλει την ιδέα τους για συγκεκριμένες βελτιώσεις στην ΕΕ. Θα χρειαστεί να τους/τις βοηθήσετε στη διαδικασία υποβολής αίτησης και να τους/τις συνοδεύσετε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού στις Βρυξέλλες, εάν κερδίσουν. Ο διαγωνισμός «ImagineEU» δίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά και να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες για να γίνουν ενεργοί πολίτες, ενώ παράλληλα ενημερώνονται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Για να βοηθήσετε τους μαθητές και τις μαθήτριές σας να μάθουν για τη δημοκρατική συμμετοχή στην ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών». Η εργαλειοθήκη καλύπτει επίσης δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς και παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός αποτελεσματικού βίντεο. Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Είσαι μαθητής ή μαθήτρια των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
Students in front of a video camera

Δημιούργησε μια ομάδα με έως επτά συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου και παρουσιάστε τις ιδέες σας σε ένα σύντομο βίντεοΠαροτρύνετε τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας να σας βοηθήσει, συμμετάσχετε στον διαγωνισμό και, εάν κερδίσετε, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τις Βρυξέλλες και να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο θεσπίζεται η νομοθεσία της ΕΕ! 

Ο διαγωνισμός «ImagineEU» σάς δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε ένα ζήτημα που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί στην κοινότητα ή τη χώρα σας και το οποίο θα μπορούσε να καταστεί νόμος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργήστε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα εξηγείτε τι πρέπει να αλλάξει, θα προτείνετε το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό και στη συνέχεια θα ζητάτε από άλλα άτομα να υποστηρίξουν την ιδέα σας.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό;

Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / του λυκείου από όλες τις χώρες της ΕΕ. Υπό την επίβλεψη καθηγητή ή καθηγήτριας, ομάδες έως επτά ατόμων μπορούν να συμμετάσχουν και να υποβάλουν το βίντεό τους έως τις 13 Δεκεμβρίου 2023.

Τα βίντεο που πληρούν τα κριτήρια θα τηλεφορτωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και θα ξεκινήσει δημόσια ψηφοφορία έως τις 20 Δεκεμβρίου 2023. Η ομάδα σας μπορεί να πραγματοποιήσει εκστρατεία για το βίντεό της, καλώντας τους φίλους, την οικογένεια και τους γνωστούς σας να υποστηρίξουν την ιδέα σας και να την ψηφίσουν. Οι ψήφοι του κοινού θα είναι ένας από τους παράγοντες που λαμβάνεται υπόψη από την κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΕΠΠ.

Ο διαγωνισμός αυτός βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), ενός σημαντικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μονάδα SG.A.1 — Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας.

 

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ (έως τις 13 Δεκεμβρίου 2023)

Βραβείο

Οι τρεις νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου 2024.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η ομάδα σας θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να μάθει περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο θεσπίζονται οι πολιτικές και οι νόμοι της ΕΕ και για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Μια ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από έως επτά μαθητές ή μαθήτριες που φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του ίδιου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ).
 • Το βίντεο θα πρέπει να αφορά ένα θέμα που εμπίπτει σε έναν από τους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης —όπως συμβαίνει με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών.
 • Κάθε βίντεο θα πρέπει να διαρκεί έως τρία λεπτά· παράγεται και υποβάλλεται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συνοδευόμενο από απομαγνητοφώνηση στα αγγλικά.
 • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από επιβλέποντα καθηγητή ή επιβλέπουσα καθηγήτρια, ο/η οποίος/-α θα συνοδεύσει επίσης τους μαθητές και τις μαθήτριες στις Βρυξέλλες, εάν κερδίσουν.
 • Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια θα πρέπει πρώτα να τηλεφορτώσει το βίντεο στο Vimeo ή στο YouTube και στη συνέχεια να συμπεριλάβει τον σύνδεσμο στο έντυπο της αίτησης.
 • Τα έντυπα συγκατάθεσης για κάθε μαθητή και μαθήτρια που εμφανίζεται στο βίντεο, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, πρέπει να παρέχονται ως μέρος της αίτησης.

Κριτήρια απονομής βραβείου

Τα 10 βίντεο με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το κοινό θα αξιολογηθούν περαιτέρω από κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Συνάφεια με την ΕΠΠ (0-25 βαθμοί): Είναι η ιδέα του βίντεο σχετική ως θέμα για μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;  
 • Σαφήνεια (0-50 βαθμοί): Είναι το μήνυμα σαφές και περιεκτικό; 
 • Δημιουργικότητα (0-25 βαθμοί): Είναι η ιδέα πρωτότυπη; Προσεγγίζει η ομάδα την ιδέα με ενδιαφέροντα τρόπο;

Χρονοδιάγραμμα

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 1. Υποβολή αιτήσεων
  16 Οκτωβρίου 2023 – 13 Δεκεμβρίου 2023
 2. Περίοδος δημόσιας ψηφοφορίας
  20 Δεκεμβρίου 2023 – 28 Ιανουαρίου 2024
 3. Ανακοίνωση των νικητών και νικητριών
  Έως τις 20 Φεβρουαρίου 2024
 4. Βραβείο (εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες)
  21-23 Μαρτίου 2024

Έντυπο αίτησης

Προωθητικό υλικό

Έτοιμο επικοινωνιακό υλικό διατίθεται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ για την προώθηση του διαγωνισμού «ImagineEU».

Στοιχεία επικοινωνίας

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;